0

มูลค่าสินค้า: ฿0.00


ไม่มีสินค้าในตะกร้า

PRIVACY POLICY

Gtechniqthailand.com

ใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในการให้บริการลูกค้าเท่านั้น อาทิ การใช้ที่อยู่และข้อมูลติดต่อเพื่อส่งสินค้า ให้ข้อมูลโปรโมชั่น และการสื่อสารกิจกรรมการตลาดกับลูกค้า ไม่มีการนำไปใช้ในหรือแชร์กับธุรกิจอื่นใด

Gtechniqthailand.com

retains customer information solely for the purpose of customer service, e.g. direct communication with regards to delivery of order, promotions and marketing activities.